Aloha! Cluster Pays Slot

Sơ bộ về Aloha Cluster Pays Slot

Aloha Cluster Pays Slot là máy xèng slot có 6 guồng quay, 5 dòng. RTP của trò chơi này là 96,42%. Được vận hành chính thức bởi nhà cái w88club.

aloha slot

 • Trò chơi Aloha Cluster Pays Slot có hổ trợ biểu tượng thay thế, Free Spin
 • Trò chơi có 10 cấp độ chơi với các giá trị cược khác nhau.
 • Trò chơi này không có bet lines.
 • Biểu tượng là một phần của cụm nếu nó nằm ngang hoặc dọc liền kề với cùng một biểu tượng.
 • 9 hoặc nhiều hơn các biểu tượng xuất hiện trong cụm sẽ chiến thắng dựa vào bảng thanh toán.
 • Nhiều cụm của cùng một biểu tượng không liền kề nhau được thanh toán như các cụm riêng biệt dựa vào bảng thanh toán.
 • Kết hợp chiến thắng và thanh toán được thực hiện theo bảng thanh toán.

Biểu tượng xếp chồng trong Aloha Cluster Pays Slot

 • Trong trò chơi chính của Aloha Cluster Pays Slot và trò chơi miễn phí, biểu tượng MaskFree Spin xuất hiện dưới dạng biểu tượng xếp chồng.
 • Biểu tượng xếp chồng là biểu tượng bao gồm hai vị trí trên cuộn và được tính như sau:
Tên biểu tượng xếp chồng Số lượng
Biểu tượng mặt nạ Stacked Symbols 2 biểu tượng*
Biểu tượng trò chơi miễn phí free spin symbol 1 biểu tượng
 • Các biểu tượng xếp chồng sẽ được hiển thị đầy đủ hoặc một phần tùy thuộc vào cách cuộn dây dừng quay.
 • Bất kỳ phần nào của biểu tượng xếp chồng được bao gồm trong cụm chiến thắng sẽ thanh toán theo bảng thanh toán.

Biểu tượng thay thế trong Aloha Cluster Pays Slot

Biểu tượng thay thế

 • Biểu tượng thay thế có thể xuất hiện bất kỳ đâu trên các guồng quay của Aloha Cluster Pays Slot.
 • Biểu tượng thay thế biến thành biểu tượng liền kề để tạo ra chiến thắng cao nhất có thể, dựa theo bảng thanh toán. Nếu không có kết hợp chiến thắng nào có thể được tạo bởi Biểu tượng thay thế, nó sẽ không biến đổi.
 • Trong trường hợp chỉ có Biểu tượng thay thế có mặt trên khu vực cuộn, chúng sẽ biến thành biểu tượng có giá trị cao nhất.
 • Biểu tượng thay thế không thể thay thế cho biểu tượng quay miễn phí (free spin).

VÒng quay miễn phí

Biểu tượng quay miễn phí là biểu tượng Scatter.

free spin aloha

 • 3 hoặc nhiều biểu tượng quay miễn phí, xuất hiện tất cả hoặc một phần ở bất kỳ đâu trên guồng trong trò chơi chính, kích hoạt Vòng quay miễn phí theo bảng thanh toán.
 • 3 biểu tượng Free Spin = 9 Free Spins
 • 4 biểu tượng Free Spin = 10 Free Spins
 • 5 biểu tượng Free Spin = 11 Free Spins
 • 6 biểu tượng Free Spin = 12 Free Spins
 • Vòng quay miễn phí bổ sung được chấp nhận trong vòng quay miễn phí.
 • Vòng quay miễn phí được chơi ở cùng mức đặt cược và giá trị đồng xu như vòng quay kích hoạt Vòng quay miễn phí.
 • Free Spins have a Symbol Drop mechanic where low win symbols are removed, increasing the chance of a bigger win on the remaining spins. The symbols are removed in the following sequence:
 • Vòng quay miễn phí có một biểu tượng thả trong đó các biểu tượng thắng thấp được loại bỏ, làm tăng cơ hội giành chiến thắng lớn hơn trên các vòng quay còn lại. Các biểu tượng được loại bỏ theo trình tự sau:
 • Vào cuối vòng quay thứ hai, tất cả các biểu tượng hoa được xóa khỏi dải cuộn.
 • Vào cuối vòng quay thứ tư, tất cả các biểu tượng dầu được xóa khỏi dải cuộn.
 • Vào cuối vòng quay thứ sáu, tất cả các biểu tượng Dừa được loại bỏ khỏi dải cuộn.
 • Vào cuối vòng quay thứ tám, tất cả các biểu tượng Dứa được loại bỏ khỏi dải cuộn.
 • Tổng số trường thắng bao gồm bất kỳ chiến thắng nào trong Vòng quay miễn phí được thêm vào bất kỳ chiến thắng nào từ vòng kích hoạt Vòng quay miễn phí.
 • 3 hoặc nhiều biểu tượng quay miễn phí, xuất hiện đầy đủ hoặc một phần ở bất kỳ vị trí nào trên guồng trong Free Spins, kích hoạt các Spins miễn phí bổ sung theo bảng thanh toán.
  • 3 biểu tượng Free Spin = +1 extra Free Spin
  • 4 biểu tượng Free Spin = +2 extra Free Spins
  • 5 biểu tượng Free Spin = +3 extra Free Spins
  • 6 biểu tượng Free Spin = +4 extra Free Spins

Lưu ý: Biểu tượng quay miễn phí dừng lại một phần hoặc toàn bộ trên guồng, được tính là một biểu tượng quay miễn phí.

 • Nếu không có chiến thắng trong Vòng quay miễn phí cuối cùng, người chơi sẽ nhận được một Vòng quay miễn phí bổ sung cho đến khi chiến thắng xảy ra.

Lưu ý: Trong trường hợp có 3 biểu tượng Free Spin xuất hiện trong lần quay cuối cùng, một lần quay miễn phí bổ sung sẽ được tặng. Free Spin mới này sẽ được phát sau vòng quay hiện tại và sẽ được tính là Vòng quay miễn phí cuối cùng.

Giá trị thanh toán của các biểu tượng trong Aloha Cluster Pays Slot

BT Biểu tượng mặt nạ đỏ Biều tượng mặt nạ xanh lá cây Biểu tượng mặt nạ xanh nước biển Biểu tượng thơm Biểu tượng dừa Biểu tượng dầu biểu tượng hoa
x30 10000 5000 5000 2000 2000 2000 2000
x29 9000 4000 4000 1600 1600 1600 1600
x28 8000 3500 3500 1400 1400 1400 1400
x27 7000 3000 3000 1200 1200 1200 1200
x26 6000 2500 2500 1000 1000 1000 1000
x25 5000 2250 2250 800 800 800 800
x24 4000 2000 2000 600 600 600 600
x23 3500 1750 1750 500 500 500 500
x22 3000 1500 1500 400 400 400 400
x21 2500 1200 1200 350 350 350 350
x20 2000 900 900 300 300 300 300
x19 1500 650 650 250 250 250 250
x18 1200 500 500 200 200 200 200
x17 900 400 400 150 150 150 150
x16 650 300 300 125 125 125 125
x15 500 250 250 100 100 100 100
x14 350 200 200 75 75 75 75
x13 250 150 150 50 50 50 50
x12 150 100 100 35 35 35 35
x11 100 60 60 20 20 20 20
x10 50 30 30 10 10 10 10
x9 30 20 20 5 5 5 5

Chơi thử Aloha! Cluster Pays Slot

Dưới đây chúng tôi cung cấp cho các bạn chương trình chơi thử trò chơi Aloha Cluster Pays Slot, mời các bạn chơi và học tập thêm nhé. Nhà phân phối trò chơi W88.