Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2019

  • 0

อพท. จัดประชุมใหญ่ ระดม 200 ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วเอเชียแปซิฟิก เน้นคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์

Category : กีฬา

อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ร่วมมือกับ GSTC (Global Sustainable Tourism Council) จัด การประชุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference) ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวอย่างคุณภาพผ่านความคิดสร้างสรรค์” พิธีเปิดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการและกล่าวปาฐกถาด้านมุมมองการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2562 ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ในการประชุม เป็นการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศทั่วเอเซีย ชี้ให้เห็นถึงกรณีศึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในมิติและปัจจัยต่างๆ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี และพื้นที่ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกไปปรับใช้ในการดำเนินงานและวางรากฐานการพัฒนาในมิติ ทั้ง 4 ด้าน (การจัดการพื้นที่ เศรษฐกิจและรายได้ วัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น และสิ่งแวดล้อม) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่น

ภายใต้หลักคิดที่ อพท. ยึดเป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุนมาตลอดว่า การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวต้องได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนั้นด้วย เวทีการประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการนำผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ โรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่สนใจในองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำไปใช้ในการการเรียนการสอน องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปรึกษาและอื่น ๆ มาประชุมร่วมกัน กว่า 200 ราย โดยภายในงานมีหัวข้อการประชุมที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวโดยมีช้างไทยเป็นองค์ประกอบ ในแง่ของการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่มีส่วนร่วม หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล แนะนำแนวทางกับเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น การสร้างกระแสแนวโน้มการบริหารจัดการที่พักเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก หรือแม้กระทั่งการปกป้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อพท. คาดหวังผลจากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างแนวทางในผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย ในทุกภาคส่วน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน มองเห็นประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่พื้นที่ชุมชนแล้ว ยังหวังว่าหน่วยงานภาคี และบุคลากรในภาคการศึกษา จะมองเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกในการดำเนินงานวางรากฐานการเรียนรู้ต่อยอดได้ในหลายสาขา ส่งต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปได้อีกทางนึงด้วย


  • 0

บางกอกแอร์เวย์สรุกเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ – กระบี่ และ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว)

Category : กีฬา

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ – กระบี่ และ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว) โดยมีนายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการขายของสายการบินฯ และนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เป็นผู้แถลงข่าวและนางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้เกียรติร่วมในงาน ณ ห้องอาหาร Time Riverfront Cuisine & Barโรงแรม ณ นิรันดร์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการขาย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “การเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่ – กระบี่ และ เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว) ของสายการบินฯ ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขยายเครือข่ายเส้นทางบินของบางกอกแอร์เวย์สให้ครอบคลุมประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) โดยใช้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินทางภาคเหนือ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นของประเทศไทยและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินจากต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี การเปิดเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปยังเมืองต่างๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารโดยไม่ต้องเดินทางกลับไปต่อเครื่องที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์ส มีเส้นทางบินจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุย ภูเก็ต เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ย่างกุ้ง (เมียนมาร์) มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์) และฮานอย (เวียดนาม) และจะเปิดบินอีก 2 เมือง ในปลายเดือนมีนาคม 2562 นี้ คือกระบี่และหลวงพระบาง (สปป.ลาว) ซึ่งทั้ง 2 เมืองเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก”

“การเชื่อมต่อเส้นทางเชียงใหม่ – กระบี่ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคเหนือให้สามารถเดินทางต่อโดยเครื่องบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคใต้ โดยไม่ต้องไปต่อเครื่องที่กรุงเทพ แล้วยังทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติวัฒนธรรมของภาคเหนือและทะเลทางภาคใต้ เป็นการส่งเสริมนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในเรื่องของการเที่ยวข้ามภาค สำหรับเส้นทางเชียงใหม่- หลวงพระบาง (สปป.ลาว) จะทำให้บางกอกแอร์เวย์สมีเส้นทางบินครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มเติมคือ สปป.ลาว โดยเราเล็งเห็นว่าเมืองหลวงพระบาง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบด้านวัฒนธรรม ต้องการความเงียบสงบ วิถีชีวิตเรียบง่ายเลือกเดินทางมาพักผ่อน ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เราเชื่อว่าเส้นทางบินนี้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก”

ด้านนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในปี 2561 ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 10,844,753 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.1 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคเหนือซึ่งเป็นชาวต่างชาติ 3,252,594 คน นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมีจำนวนมากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ อเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส ตามลำดับ โดยในปี 2562 ทาง ททท.คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าแนวโน้มของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจากยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในปีนี้”

“นับว่าเป็นโอกาสทีดีที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบิน เชียงใหม่-กระบี่ และชียงใหม่-หลวงพระบาง (สปป.ลาว) เพราะนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในตลาดซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว ให้เดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยและเมืองใกล้เคียงกับเมืองหลวงพระบาง (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ การผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเดินทางต่อไปยังเมืองหลักและเมืองรองอื่นๆ ในประเทศไทยได้นั้นจะก่อให้เกิดการรายได้ทางการท่องเที่ยวหมุนเวียนภายในประเทศมหาศาล” นางสาวภัคนันท์ กล่าว

เส้นทางบิน เชียงใหม่ – กระบี่ (เที่ยวเดียว) จะเริ่มให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อาทิตย์ อังคาร และพฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2562 และจะปรับเป็นให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ319 ขนาด 144 ที่นั่ง โดยเที่ยวบิน PG 246 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.00 น. ถึงกระบี่ เวลา 13.55 น.

เส้นทางบินระหว่าง เชียงใหม่ – หลวงพระบาง (สปป.ลาว) (ไป-กลับ) จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์) ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 ขนาด 70 ที่นั่ง โดยเที่ยวบินขาไป PG983 ออกจากเชียงใหม่ เวลา16.30 น. ถึงหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา 17.45 น. เที่ยวบินขากลับ PG984 ออกจากหลวงพระบาง (สปป.ลาว) เวลา 18.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 19.45 น. โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่www.bangkokair.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ให้บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1771 ตลอด 24ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือสำนักงานออกบัตรโดยสารทั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ผู้โดยสารทุกท่านของบางกอกแอร์เวย์ส สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารที่ให้บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มและอินเทอร์เน็ต ณ สนามบินที่เปิดให้บริการ และสามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ที่ www.bangkokair.com/pages/view/online-check-in


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Big Issue ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Big Issue ซับไทย

ชื่อ : 빅이슈 / Big Issue
ประเภท : แฟนตาซี สืบสวนสอบสวน โรแมนติก
จำนวนตอน : 32 (รอยืนยัน)
สถานีโทรทัศน์ : SBS
ช่วงออกอากาศ : 25 06/03/2019 ถึง 25/04/2019
เวลาออกอากาศ : พุธ-พฤหัสบดี 22.00 (35 นาทีต่อตอน)
เรื่องย่อ : ละครเรื่องนี้เกี่ยวกับปาปารัสซี่ที่ไล่ตามถ่ายข่าวฉาวของคนดัง เพราะภาพที่เป็นข้อถกเถียง ฮันซอกจู (จูจินโม) ต้องสูญเสียทุกอย่างทั้งตำแหน่งงานช่างภาพอันทรงเกียรติในหนังสือพิมพ์ชื่อดังและครอบครัวของเขา ขณะที่จีซูฮยอน (ฮันเยซึล) หัวหน้าบรรณธิการของกลุ่มปาปารัสซี่ชื่อดัง พยายามจะชักชวนฮันซอกจู ให้มาร่วมงานกับเธอ (แปลไทยโดย  นำไปใช้กรุณาให้เครดิตเว็บด้วยนะคะ)
นักแสดงหลัก
ฮันเยซึล รับบทเป็น จีซูฮยอน
จูจินโม รับบทเป็น ฮันซอกจู

Big Issue ซับไทย Ep.1 (มา 6 มีนาคม 62 นี้)


  • 0

ซีรี่ย์อินเดีย Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.1-2

Category : W88 ข่าว

ซีรี่ย์อินเดีย Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย

เรื่องย่อ:จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ (Chandrakanta) เจ้าหญิงจันตระกานตาเป็นบุตรีของพระราชินีรัตนประภา ผู้ครอบครองกริชแห่งพระวิษณุที่มีพลังอำนาจมาก อิรวตี ราชินีผู้ชั่วร้ายต้องการจะครอบครองกริชเล่มนั้น เพื่อที่จะครอบครองโลกและจะเอาชนะอาณาจักรวิชัยการ ราชินีรัตนประภาได้ซ่อนกริชของพระวิษณุไว้ที่เทวาลัยของพระวิษณุ เพื่อที่จะส่งต่อให้กับเจ้าหญิงจันตระกานตาในอีก 21 ปีต่อมา เพื่อที่จะได้กริชมาครอบครอง อิรวตีได้สังหารรัตนประภาและราชวงศ์ทั้งหมด เว้นเสียแต่เจ้าหญิงจันตระกานตาที่พระองค์จับนางใส่ตะกร้าลอยน้ำไปเสียก่อนจะถูกสังหาร ซึ่งคู่สามีภรรยาชาวบ้านได้เก็บนางขึ้นมาและเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรม

Chandrakanta จันตระกานตา ราชกุมารีกู้บัลลังก์ พากย์ไทย Ep.2


  • 0

เปิดรับสมัครแล้วโครงการ “อบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 62”

Category : กีฬา

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อนขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุตั้งแต่ 5-12 ปี เข้าอบรมในหลักสูตรศิลปะต่างๆ ระหว่าง 11-22 มี.ค. นี้ ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ก็เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะทางปัญญา ส่งเสริมความเจริญทางความคิด ได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ มองเห็นความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม สิ่งที่นักเรียนจะได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้มีมากมาย อาทิ ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ได้ฝึกเทคนิคการวาดภาพ ได้ลงมือวาดภาพจริง ได้มุมมองทางด้านศิลปะและนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง

การเปิดอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน ปี 62 ในครั้งนี้ ทางคณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ได้แก่- หลักสูตรศิลปะทั่วไป (อายุ 5 ปี)- หลักสูตร ศิลปะเบื้องต้น (อายุ 6-8 ปี)- หลักสูตร ศิลปะเบื้องต้น (อายุ 9-12 ปี)- หลักสูตร คอมพิวเตอร์ กราฟิก (อายุ 9-12 ปี)ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ได้แก่- หลักสูตร โฟโต้คิดส์ (อายุ 9-12 ปี)

หลักสูตร การขับร้องประสานเสียง (อายุ 9-12 ปี)- หลักสูตร บัลเล่ย์ (อายุ 5-12 ปี) – หลักสูตร คัฟเวอร์ แด๊นซ์ (อายุ 5-12 ปี)- หลักสูตร ยิมนาสติกลีลา (อายุ 5-12 ปี)

ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 1,800 บาท (รวมอุปกรณ์การเรียน-อาหารว่าง) วิทยากรโดย อาจารย์ นักวิชาการช่างศิลป์ และนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมรับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม โครงการนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 จัดอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 22 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-21880 หรือ 064-5153558 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th และ facebook.com/คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Love in Sadness ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Love in Sadness ซับไทย

ชื่อเรื่อง: 슬플 때 사랑한다 / Love in Sadness
ประเภท: เมโลดราม่า
จำนวนตอน: 40 (To Be Confirmed)
ช่องออกกอากาศ: MBC
วันฉาย: 2019-Feb-23 to 2019-April-27
วันเวลา: Saturday 21:00 (4 episodes back-to-back)
Love in Sadness  เป็นเรื่องราวบทสรุปโชคชะตาแห่งรักที่เต็มไปด้วยความปรารถนาจนไม่สนขอบเขต ในละครเรื่องนี้ ความรักมีความสำคัญมากกว่าความเห็นที่คนอื่นมีต่อคุณ เพราะความรัก คุณจึงไม่สนความเจ็บปวดและความทรมาน รวมทั้งคุณยังไล่ตามชะตาแห่งรัก หญิงสาวหน้าตาสะสวยชื่อว่า มารี ได้แต่งงานกับเศรษฐีหนุ่ม ชีวิตของเธอดูสมบูรณ์แบบ แต่ในทางกลับกัน อินอุค สามีที่ดูสุดแสนเพอร์เฟกต์ของเธอ แท้จริงคือคนที่ลุ่มหลงกับการครอบครองเธอและยังชอบใช้กำลัง จนเมื่อมารีทนไม่ไหว เธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากจองวอน ศัลยแพทย์หนุ่มรูปงามผู้ซื่อสัตย์ และเมื่อเขาตกลงที่จะช่วยให้เธอหนีจากเงื้อมมือสามี จองวอนและมารีก็ตกหลุมรักกัน แต่อินอุคก็ไม่ยอมปล่อยมารีไปง่าย ๆ เส้นทางความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน  Love in Sadness
Love in Sadness ซับไทย Ep.1 กำลังอัพ


  • 0

“ฮิโนกิแลนด์”สั่งนำเข้าซากุระจากเกาะคิวซูแดนปลาดิบ 3 สายพันธุ์ 1,300 ต้น เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือน

Category : กีฬา

นายอนิรุทธิ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานบริหาร บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิไชยปราการ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการฮิโนกิแลนด์ บ้านร้องธาร หมู่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ฮิโนกิแลนด์ได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้รับการตอบรับที่ดี และในขณะนี้ทางโครงการได้นำต้นซากุระ ซึ่งเป็นซากุระแท้จากเกาะคิวซู ประเทศญี่ปุ่นมาปลูกถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยต้นซากุระล็อตแรกที่ปลูกและกำลังออกดอกในขณะนี้มีจำนวน 300 ต้น ความสูงประมาณ 2.5 เมตร โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้นำซากุระล็อตที่ 2 ลงปลูกในโครงการอีก 1,000 ต้น รวมทั้งหมด 1,300 ต้น โดยซากุระนี้จะออกดอกไปจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต้นละ 6,500 บาท รวมมูลค่าในการนำเข้าและปลูกลงดินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับต้นซากุระที่นำเข้ามาปลูกในครั้งนี้มี 3 สายพันธุ์ คือ ขาวกลีบเดี่ยว จำนวน 300 ต้น ขาวกลีบซ้อน 500 ต้น และแดงกลีบซ้อนจำนวน 500 ต้น แต่เมื่อดอกออกมาจะเป็นสีชมพู ต่างจากดอกนางพญาเสือโคร่งในบ้านเรา ซากุระนี้ดอกออกมาสวยมาก เพราะเป็นสายพันธุ์แท้ แต่ที่ปลูกและออกดอกได้เพราะสภาพอากาศที่ไชยปราการนี้ใกล้เคียงและมีสภาพที่เหมาะสมกับการปลูกซากุระได้ จึงได้นำเข้ามาทางเรือโดยใส่ตู้คอนเทรนเนอร์ ซึ่งซากุระ ล็อตแรกที่ปลูกมีอายุ 12 ปี และเริ่มติดดอก เมื่ออายุ 8 ปี ส่วนซากุระล็อตที่ 2 ที่จะปลูกในวันที่ 25 ก.พ.นี้ เป็นต้นใหญ่ และติดดอกมากกว่าล็อตแรก ลำต้นสูง 3 – 3.5 เมตร ที่ลงทุนนำเข้าซากุระก็เพราะอยากให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เห็นและสัมผัสกับซากุระจริงๆ

ประมาณเดือนมกราคม 2563 ดอกซากุระที่เราปลูกไว้ 1,300 ต้น จะเบ่งบานสวยงาม ทั่วทั้งฮิโนกิแลนด์ จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่ และที่ไชยปราการนี้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว จากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ7,000-8,000 คน ส่วนเรื่องของการปลูกแล้วจะเจริญเติบโตได้หรือไม่นั้น นักวิชาการที่มาสำรวจเรื่องของต้นซากุระสายพันธุ์ดังกล่าวได้ลงความเห็นแล้วว่าสามารถที่จะปลูกในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการฮิโนกิแลนด์นี้ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามจากที่คุยตกลงกันกับผู้จัดส่งต้นซากุระนี้แล้วต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าปลูกได้ที่ฮิโนกิแลนด์เมืองญี่ปุ่นนี้เท่านั้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันและจำลองเมืองญี่ปุ่นมาได้อย่างลงตัว โดยในข้อตกลงห้ามมีการขยายพันธุ์และนำไปปลูกต่อที่อื่นได้

ผู้ดำเนินโครงการฮิโนกิแลนด์ กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าของการก่อสร้างต่อจากนี้คืออาคารเจแปนทาวน์ ซึ่งเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าของญี่ปุ่นโดยตรง ภายในจะมีร้านค้าหรือแหล่งช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดให้คนได้มาช็อปปิ้ง หลังจากนั้นช่วงปลายปี 2562 เราจะดำเนินการก่อสร้างออนเซ็นซึ่งเป็นที่พักประมาณกว่า 80 ยูนิต ใช้พื้นที่ 35 ไร่ในส่วนที่เหลือ สำหรับพื้นที่ทั้งหมดของฮิโนกิแลนด์เรามีทั้งหมด 83 ไร่ ตอนนี้ใช้ไปแล้วเกือบๆ 50 ไร่แล้ว เงินลงทุนทั้งโครงการหลังจากแล้วเสร็จหมดแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท


  • 0

ก้าวสู่ปีที่ 2 “เจสสิก้า คอสเมติกส์” จัด Event Fan meet กับ “เบลล่า” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับแฟนๆ ในภาคเหนือ

Category : กีฬา

“เจสสิก้า คอสเมติกส์” แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยเกิดจากความตั้งใจของผู้บริหารหญิงเก่ง“คุณกี๋ – ชนกวนันท์ โกฎธิ” ที่ต้องการส่งต่อเครื่องสำอางที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของสาวๆที่ต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างถึงที่สุดในทุกๆ part ของชีวิต

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา“เจสสิก้า คอสเมติกส์”ก้าวเข้าสู่ตลาด Cosmetics ด้วยการเปิดตัว CategoryMakeup Color ซึ่งโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ ลิปสติก HDMatte Lipstick ที่ถูกออกแบบมาถึง 6 เฉดสี เพื่อให้เข้ากับทุก lifestyle และยังโดดเด่นด้วยส่วนผสมหลักสกัดจากธรรมชาติอย่างใบบัวบก น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ซึ่งมีคุณสมบัติปกป้องไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลาย

และผลิตภัณฑ์รองพื้น HD FoundationStick SPF 40 PA++ 3 เฉดสี ที่มีส่วนผสมจากคุณค่าของสมุนไพรสกัดโป๊ยกั๊ก และ มี SPF ที่ปกป้องรังสี UV ได้ถึง 40 เท่า ถูกออกแบบมาในแบบแท่ง หรือ สติ๊ก สามารถพกพา หยิบใช้สะดวกทุกเวลาที่ต้องการหมดปัญหากับการพกพาขึ้นเครื่องบิน รวมทั้งยังได้ 2 นางเอกยอดนิยม “เบลล่า-ราณี แคมเปน” และ “เก้า-สุภัสสรา ธนชาต” รับหน้าที่ แบรนด์แอมบาสเดอร์ถ่ายทอดความตั้งใจนี้ไปสู่สาวๆทุกคน

จากความตั้งใจดังกล่าวส่งผลให้แบรนด์ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้แบบปากต่อปาก จนสามารถขยายช่องทางการขายไปสู่ Store เครื่องสำอางชั้นนำ อย่าง EVEANDBOY, BEAUTRIUM รวมถึง CENTRAL ONLINE ในเวลาอันรวดเร็วเพื่อตอบรับกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัด Event Fan meet กับ “เบลล่า” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับแฟนๆ ในภาคเหนืออีกด้วย

โดย คุณชนกวนันท์ โกฎธิ ได้กล่าวเปิดใจว่า “ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่สนับสนุนเจสสิก้า และ ขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรา คือ JESSICA HD POWDER PACT ซึ่งมีกำหนดLaunchในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ”


  • 0

“แสนสิริ” ประกาศความสำเร็จผู้นำตลาดเชียงใหม่ กวาดยอดขายล่าสุด ทะลุกว่า 4,000 ล้านบาท SOLD OUT! รวด 3 โครงการ เผย 3 ปัจจัย ทำเล-บริการหลังการขาย-คุณภาพแบรนด์ มัดใจลูกค้าไทยและต่างชาติ

Category : กีฬา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จผู้นำในตลาดอสังหาฯจังหวัดเชียงใหม่ กวาดยอดขายล่าสุด ทะลุกว่า 4,000 ลบ. รวมกว่า 1,200 ยูนิต SOLD OUT! รวด 3 โครงการ ได้แก่ ดีคอนโด พิงค์, เศรษฐสิริ สันทราย, บี อเวนิว เชียงใหม่ เผยความสำเร็จจากการปั้นแบรนด์ฮอท “ดีคอนโด” แข็งแกร่ง ล่าสุด ดีคอนโด ริน เปิดตัว กวาดยอดขายช่วง pre-sale ถึง 90% ชี้ 3 ปัจจัยหลัก ทำเลโครงการ บริการหลังการขาย และคุณภาพ แบรนด์ ครองใจลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินหน้าเร่งเครื่องอัดแคมเปญ “โปรหมดเปลือก” คัดส่วนลดเน้นๆ สูงสุดถึง 12 ลบ. บ้านเดี่ยว-คอนโด-ทาวเฮ้าส์ พร้อมอยู่กว่า 30 โครงการ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศ ฟรีโอน ฟรีส่วนกลาง และอยู่ฟรี 2 สำหรับคอนโดฯ ก่อนหมดมาตรการรัฐ ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค.62 โอกาสสุดท้าย! เตรียมรีบจับจองยูนิตสวย โดนใจกับ ดีคอนโด ริน เปิดขายเฟสสุดท้ายเริ่ม 2 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป กระตุ้นยอดขายรวมในไตรมาสแรก มั่นใจตลาดเชียงใหม่ยังมีดีมานด์คุณภาพลูกค้าจ่อรอซื้อ

นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ปี 2561 นับว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของแสนสิริในตลาดอสังหาฯเชียงใหม่ ซึ่งสามารถปิดการขายทั้ง 3 โครงการแนวสูงและแนวราบรวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท โดยแบรนด์ ดีคอนโด ยังคงเป็นแบรนด์หลักที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ดี และเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่นด้านทำเล ราคา และคอนเซ็ปท์โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าหลัก คนไทย 60% และชาวต่างชาติ 40% ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองมากกว่า เพื่อสร้างความคึกคักในช่วงต้นปีแสนสิริ ยังจัดแคมเปญพิเศษโปรหมดเปลือก ให้ส่วนลดสูงกว่า 12 ล้านบาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ตอบโจทย์ตลาดที่ยังมีความต้องการและขยายตัวขึ้น”

ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดอสังหาฯในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยวเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียม จากข้อมูลสำรวจปี 2561 มียอดขายและโอนโครงการแนวสูงรวมทั้งสิ้นกว่า 3,800 ล้านบาท จำนวนกว่า 1,700 ยูนิต โดยแสนสิริ สามารถครองสัดส่วนการตลาดยอดขายสูงถึง 40% จากการปิดยอดขายพร้อมโอน โครงการล่าสุดอย่าง ดีคอนโด พิงค์ มูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท จำนวน 687 ยูนิต

โดยปัจจัยที่ทำให้ โครงการดีคอนโด พิงค์ ประสบความสำเร็จนั้น มาจากปัจจัยแข็งแกร่งหลักของแสนสิริ 3 ด้าน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในคุณภาพแบรนด์แสนสิริ ทำเลโครงการ ติดถนนซูปเปอร์ ไฮเวย์ เดินทางสะดวกติดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเพียง 150 เมตร บริการหลังการขาย ที่คงรักษามาตรฐานและคุณภาพโครงการอยู่เสมอ ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าในอัตราที่สูง โดยปัจจุบัน มีอัตราเฉลี่ยการปล่อยเช่าเฉลี่ยสูงถึง 6-8% ตลอดจนโครงการ ดีคอนโด ซายน์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายหมดมาแล้วกว่า 4 ปี ยังคงได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับที่สูงถึง 5–7% ปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้ โครงการล่าสุดอย่าง ดีคอนโด ริน มียอดขายทะลุสูงถึง 90% ในช่วงเวลา pre-sale พร้อมกันนี้ ได้เตรียมเปิดขายเฟสสุดท้ายเริ่ม 2 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป

สำหรับตลาดแนวราบ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมียอดขายและโอนกว่า 1,300 ยูนิต ที่ระดับราคา 3.5 – 5 ล้าน ได้รับการตอบรับดี รองลงมา คือ ระดับราคา 8 – 20 ล้าน โดยเขตสันกำแพง เป็นทำเลที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากแผนการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 รวมถึงผังเมืองที่กำหนดโซนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถสร้างได้ในเขตเมืองชั้นในหรือในเขตอำเภอเมือง ส่งผลให้โครงการของแสนสิริได้รับการตอบรับดีและมียอดขายอย่างต่อเนื่อง ในทำเลที่ถือว่า เป็นทำเลที่ดี ศักยภาพ เดินทางสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก

“โครงการเศรษฐสิริ สันทราย ปิดการขายเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยการซื้อ ยังคงเป็นเรื่องของทำเลติดถนนใหญ่ สายหลักสันทราย-แม่โจ้ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกตลาดรวมโชค โลตัสรวมโชค บริการหลังการขาย และความเชื่อมั่นในคุณภาพแบรนด์แสนสิริเอง อีกหนึ่งโครงการที่มีผลตอบรับที่ดีเช่นกัน คือ โครงการบุราสิริ สันผีเสื้อ ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 80% ของเฟสที่เปิดขาย ซึ่งอยู่ในที่ดินผืนสุดท้ายที่สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ ตามประกาศผังเมืองที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว รอบโครงการคงจุดเด่นรายล้อมด้วยธรรมชาติ การขยายถนนหน้าโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่เชื่อมการเดินทางระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่และศูนย์ราชการ สนามบินแห่งที่ 2 ในอนาคต และเป็นเส้นทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตม่อนแจ่มได้ง่ายดาย นอกจากนี้ โครงการ B-avenue เชียงใหม่ ปิดการขายเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการที่เป็นทำเลค้าขาย ใกล้กับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่อง กลุ่มลูกค้า ทั้งลูกบ้าน และกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับปี 2562 นี้ แสนสิริ มองเห็นศักยภาพตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดย 3 ปัจจัยหลักด้านทำเลโครงการ บริการหลังการขาย และคุณภาพของแบรนด์แสนสิริที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับระดับแถวหน้าของไทย ซึ่งยังคงครองใจกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าได้รับผลตอบรับที่ดีตามเป้าที่วางไว้เช่นเคย และคาดว่าจะสามารถครองสัดส่วนการตลาดเชียงใหม่ได้อีกเช่นเคยอย่างแน่นอน


  • 0

ซีรี่ย์จีน Boomerang Stand-In องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น พากย์ไทย Ep.1-60 (จบ)

Category : W88 ข่าว

ซีรี่ย์จีน องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น พากย์ไทย

“The Stand-In องครักษ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น” นี่คือช่วงเวลาของเหล่ายอดฝีมือจากหลากหลายอาชีพที่มารวมตัวกัน เพื่อปกป้องและคุ้มครองบุคคลสำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์ชาติจีนนาม “ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น” ภารกิจสำคัญของด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็นในครั้งนี้ คือ เดินทางมาฮ่องกงเพื่อประชุมลับในการก่อตั้งกลุ่มปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง แผนการนี้ล่วงรู้ถึงราชสำนัก การวางแผนลอบสังหารด็อกเตอร์ จึงดำเนินการในทันที เมื่อไหร่ที่ด็อกเตอร์มาถึง เมื่อนั้นลมหายใจของเขาต้องหมดลง เหล่าผู้กล้าเมื่อล่วงรู้แผนการของราชสำนักจึงร่วมมือกันทุกวิธีทาง เพื่อปกป้องและคุ้มกัน ด็อกเตอร์ซุนยัดเซ็น ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ให้ได้ แต่การต่อกรกับราชสำนักไม่ใช่เรื่องง่าย การคุ้มกันยิ่งยาก และอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ ศึกระหว่างประชาชนกับราชสำนักจึงเกิดขึ้นโดยมีประเทศจีนเป็นเดิมพัน