Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.1-3

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย

จางยองชิล ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ ชื่นชอบการคิด การทดลองต่างๆ แต่เนื่องจากเกิดในชนชั้นต่ำทำให้ไม่มีใครยอมรับความสามารถของเขา อีกทั้งยังโดนกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนวันหนึ่งพระเจ้าเซจง กษัตริย์ผู้มีมุมมองกว้างไกล ได้มองเห็นความสามารถของยองซิลโดยไม่สนใจเรื่องชนชั้น พร้อมนำตัวเขาไปในวังหลวง มอบโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถโดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดน้ำฝน เครื่องตวงน้ำ เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ ลูกโลกจำลอง ฯลฯ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโซซอน

Jang Yeong sil จางยองชิล นักประดิษฐ์แห่งโชซอน พากย์ไทย Ep.3


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Gangnam Scandal ซับไทย Ep.1-6

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Gangnam Scandal ซับไทย

Gangnam Scandal เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องแสร้งทำเป็นรักผู้ชายที่ไม่มีหัวคิดและไม่รู้จักโต เขาเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลร่ำรวยตระกูลหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นทายาทของแอลเอ็กซ์กรุ๊ป เธอต้องการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้น แต่ต่อมาทั้งสองก็ตกหลุมรักกันจริง ๆ ซีรีส์เรื่องนี้ตีแผ่ให้ผู้ชมเห็นว่าชีวิตของแชบอลจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร และเพื่อความรักแล้ว คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากเพียงใด

Gangnam Scandal ซับไทย Ep.6


  • 0

เชียงใหม่ จัดงานเทศกาล ลิขสิทธิ์และเนื้อหาสําหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน

Category : กีฬา

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์จากสํานักพิมพ์มืออาชีพจากทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์มากมาย ในงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสําหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2 International Children’s Content Rights Fair: ICCRF 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด จัดงาน “เทศกาล ลิขสิทธิ์และเนื้อหาสําหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (International Children’s Content Rights Fair: ICCRF)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลซื้อขายลิขสิทธิ์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นใน ประเทศไทย เป็นโครงการสนับสนุน กระตุ้นการซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน ภูมิภาคอาเซียน ร่วมผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกมิติ พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวัน พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการ พัฒนาพิงคนคร ผู้บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ให้เกียรติเปิดงาน

ICCRF จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creativity Beyond the Page” เป็นเทศกาลแรกและหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่นํา งานศิลป์มารวมกับงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ “art meets IT” เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีเพื่อเด็กและเยาวชน เจ้าของลิขสิทธิ์ และนักเขียน

ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก รวมถึงเป็น “creative marketplace” เปิดโอกาสให้สํานักพิมพ์ไทยและนานาชาติ ได้เห็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กและนักประดิษฐ์ชาวไทยและอาเซียน รวม ทั้งสร้างเวทีให้คนไทยได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสําหรับเด็กและเยาวชนในตลาดอาเซียนและตลาด นานาชาติ
 
นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ICCRF กล่าวว่า โครงการนี้จะสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสําหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อสิ่ง พิมพ์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ระหว่างนักวาดภาพประกอบกับนักวาดภาพ ประกอบ, นักวาดภาพประกอบกับนักประดิษฐ์, นักวาดภาพประกอบ/นักประดิษฐ์กับสํานักพิมพ์, สํานักพิมพ์กับ สํานักพิมพ์ ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก สนับสนุนประเทศไทยให้เป็นผู้นําด้านการผลิตเนื้อหาสําหรับเด็กใน ภูมิภาคอาเซียน และสร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์สู่ทุกชุมชนในสังคมไทย

นอกจากคณะทํางานจากสํานักพิมพ์ชั้นนําต่าง ๆ ที่คร่ําหวอดในวงการซื้อขายลิขสิทธิ์แล้ว โครงการนี้ยังได้รับความ ร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู้จัดจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, มหกรรมหนังสือลดราคาระดับโลก บิ๊กแบ๊ดวู๊ฟ (Big Bad Wolf), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park), บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด, ชมรม เชียงใหม่ เมก เกอร์คลับ, สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, เครือข่ายสิทธิเด็ก ประเทศไทย และเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย
 
นอกจากนี้ ICCRF ได้จัดการประกวดวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก ASEAN Illustration Award ขึ้น เพื่อเพื่อกระตุ้น และเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
– รางวัลชนะเลิศภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน1รางวัลโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
– รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทบันเทิงคดี1รางวัล2,500ดอลลาร์สหรัฐ
– รางวัลภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียนยอดเยี่ยมประเภทสารคดี1รางวัล2,500ดอลลาร์สหรัฐ
– รางวัลสําหรับนักวาดภาพประกอบมือสมัครเล่น5รางวัลรางวัลละ500ดอลลาร์สหรัฐ

 
การประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นางเคโกะ ฮามาดะ ผู้อํานวยการของ Japan Chil- dren’s Book Artists Society ประเทศญี่ปุ่น, รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น, นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์ เจ้าของสํานักพิมพ์ Silkworm Books, มร. แอนเดิร์ส ลินฮอล์ม นักวาดภาพประกอบ ชื่อดังจากประเทศสวีเดน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินซุก ฉ่อย จาก Wonkwang University ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง ได้ประกาศผลแล้วในพิธีเปิดงาน ICCRF และผลงานของนักวาดภาพที่ส่งเข้าประกวด ได้นํามาจัดแสดงเป็น นิทรรศการในงานเทศกาล ICCRF ครั้งที่ 2 นี้ด้วย
นอกจากนี้ ICCRF มีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมได้เปิดประสบการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผู้เข้า ร่วมงานจะได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมมากมายซึ่งสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พบนิทรรศการพิเศษ จาก Tara Books สํานักพิมพ์อินเดียชื่อดังระดับโลก ซึ่งมาแสดงผลงานการนําศิลปะพื้นบ้านและชนเผ่ามาสู่หนังสือ เด็ก, กิจกรรมวาดภาพผสมผสานระหว่างภาพบนกระดาษและแบบดิจิทัล โดย มร. แอนเดิร์ส ลินฮอล์ม นักวาดภาพ ประกอบหนังสือเด็กชื่อดังจากประเทศสวีเดน, เรียนการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ จินตนาการ จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด, เรียนเทคนิคการวาดภาพจาก มร. จอฟฟรี่ อะเทียนซ่า นัก วาดภาพประกอบหนังสือเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับรางวัล ASEAN Illustration Award ปีที่ผ่านมา, กิจกรรมบอร์ด เกมจากเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน และเตรียมพบกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากชมรม เชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อหนังสือได้อย่างจุใจ กับมหกรรมหนังสือบิ๊ก แบ๊ดวู้ฟ มหกรรมกรรมหนังสือลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ที่นําหนังสือคุณภาพลดราคา 50-90% กว่าล้านเล่ม เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก และยังได้รับความร่วมมืออันดีจากมูลนิิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติภายในงานอีกด้วย

ห้ามพลาดที่จะมาพบกันในงาน ICCRF อย่างจุใจ 4 วันเต็ม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 สํานักพิมพ์ ชาวไทยและต่างชาติที่สนใจในการเข้าร่วมจัดแสดงงานในเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสําหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้เข้าชมงานทั่วไป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ได้ทางเว็บไซต์ https://iccrfthailand.com และ www.facebook.com/iccrfthailand


  • 0

“ชาบู 5” ชาบูอารมณ์ดี มีดีที่ “หมู”

Category : กีฬา

ขับรถผ่านไปผ่านมา บนถนนสาย “มหิดล” บริเวณใกล้ๆกับสี่แยกแอร์พอร์ต ท่านคงสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับการผุดโครงการขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการ ในชื่อโครงการ “ดีเค ปาร์ค” (DK PARK) ซึ่งที่นี่เป็นโครงการใหม่ สดๆร้อนๆที่ยังไม่แล้วเสร็จดี โดยจะเป็นโครงการที่รวบรวม “ความอร่อย” ไว้ให้คุณๆได้อร่อยกันทั้งวัน
แม้ตัวโครงการจะยังไม่แล้วเสร็จดี แต่ในโครงการก็มีร้านอาหารมาเปิดบริการกันบ้างแล้ว อย่างร้าน “ชาบู 5” ก็พร้อมบริการแล้ว โดยร้านนี้เป็นร้าน “ชาบูบุฟเฟ่ต์” ที่เพิ่งเปิดบริการไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

“ชาบู 5” เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมง จนถึง 4 ทุ่ม โดยบริการชาบูในห้องแอร์ สนนราคาท่านละ 199 บาท รวมเครื่องดื่ม ในราคานี้ท่านจะได้อิ่มอร่อยไม่อั้น ไม่จำกัดเวลา กับอาหารมากมายกว่า 20 รายการ ที่จะมี “เนื้อหมู” เป็นแกนนำ ตามมาด้วยกุ้ง ปลาหมึก ปลา ทั้งผักสดๆอีกมากมาย และอาหารที่ปรุงสำเร็จ
ซึ่งงานนี้ “พี่แจ้ – อำนวย ล้วนศรีมงคล” เจ้าของร้าน เอ่ยว่า ตนเองและภรรยาไม่เคยเปิดร้านอาหารที่ไหนมาก่อน แต่อยากที่จะเปิดและมีความตั้งใจ จึงคิดเปิดร้านชาบูขึ้นมา โดยเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเอง ด้วยการลองผิดลองถูก และศึกษาเอง ประกอบกับสอบถามเพื่อนที่เป็นชาวญี่ปุ่น จึงได้ออกมาเป็นชาบูในสูตรของตนเอง และมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น สำหรับจุดเด่นของทางร้าน อยู่ที่น้ำซุปและหมู โดยในส่วนของน้ำซุป มีให้ 2 แบบ ทั้งน้ำซุปขาว และน้ำซุปดำ ที่เป็นน้ำซุปตำรับญี่ปุ่น เข้มข้นด้วยปลาและสมุนไพร ส่วนในเรื่องของหมูนั้น ที่นี่มีหมูสไลด์ สไลด์สดๆมาเสิร์ฟให้ มีให้ทั้งสันคอสไลด์ สันนอกสไลด์ และสามชั้นสไลด์ ที่มากันชามโต
นอกจากนี้ในส่วนของตัวชูรส อย่าง “น้ำจิ้ม” ทางร้านมีให้เลือก 3 แบบด้วยกัน ทั้งน้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มงา และน้ำจิ้มซีฟู้ด ซึ่งแต่ละแบบ ล้วนอร่อยลิ้นทั้งนั้น

พร้อมกันนี้ พี่แจ้ ยังเอ่ยอีกว่า ที่มาของชื่อร้านชาบู 5 นั้น มาจากเลข 5 ที่เป็นเลขมงคลของตนและภรรยา ประกอบกับตนและภรรยาเป็นตนอารมณ์ดี (555) จึงคิดว่าเลข 5 เป็นเลขที่เหมาะที่สุดสำหรับร้าน เมื่อทุกคนเข้ามาทานกันแล้ว จะได้อารมณ์ดีกลับไป
ถึงตรงนี้แล้ว หลายๆท่านคงน้ำลายสอ นึกอยากจะลิ้มลอง “ชาบู 5” ขึ้นมา โดยสนใจก็แวะมากันได้ ในช่วงนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทางร้านจัดให้อิ่มอร่อยใน
สนนราคาพิเศษ เพียงท่านละ 180 บาทเท่านั้น

แล้วอย่าพลาดมาลิ้มรสชาบู 5 กันนะครับ ลองมาชิมฝีมือ “มือใหม่หัดขายดู” แล้วจะรู้ว่า…มือใหม่คนนี้ไม่ธรรมดา…!!!
ชาบู 5 DK PARK ถนนมหิดล (ฝั่งขาออก) โทรศัพท์ 080-5929292 Facebook : ชาบู 5

 


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty รักหมดใจ ยัยลูกเป็ดขี้เหร่ พากย์ไทย

Category : W88 ข่าว

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty รักหมดใจ ยัยลูกเป็ดขี้เหร่ พากย์ไทย

ซีรี่ส์เกาหลี She Was Pretty หรือ “รักสุดใจ ยัยลูกเป็ดขี้เหร่” เป็นละครแนวโรแมนติก คอมเมดี้ เกี่ยวกับเพื่อนสนิทตั้งแต่เยาว์วัยที่ได้มาพบกันอีก หลังจากการฟันฝ่าอุปสรรคนานา ชะตาชีวิตที่ผกผันและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป คิมฮเยจิน (รับบทโดยฮวังจองอึม) เคยเป็นเด็กสาวแสนสวยจากครอบครัวที่มั่งคั่ง ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานและสูญเสียความงาม หลังจากสำนักพิมพ์ของพ่อเธอล้มละลายและพ่อเสียชีวิตไป ในขณะที่จีซองจุน (รับบทโดยปาร์คซอจุน) เคยเป็นเด็กชายหน้าตาขี้เหร่และขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรูปงามและเป็นหัวหน้าบรรณาธิการที่ประสบความสำเร็จ เรื่องราวชีวิตและความรักจะปั่นป่วน สรวลเสเฮฮา และวุ่นวายเพียงใด


  • 0

“เบญจา ชิกเก้น” เดินสายเชียงใหม่ แนะนำไก่พรีเมียมที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้อง

Category : กีฬา

“เบญจา ชิกเก้น” พร้อมเดินสายเอาใจคนเชียงใหม่ แนะนำวัตถุดิบจากไก่ระดับพรีเมียม ครั้งแรกของโลกที่เลี้ยงไก่ด้วยข้าวกล้อง ที่มีความหอม นุ่ม ฉ่ำ มากกว่าไก่ทั่วไป ทั้งยังปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน และยาปฎิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย NSF
ชาวเชียงใหม่เตรียมพบกัน 1-10 ธันวาคม นี้ ที่ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชค กับกิจกรรมสุดพิเศษจาก “เบญจา ชิกเก้น” เพียงถ่ายภาพคู่กับบูทกิจกรรมหรือแพ็คสินค้า แล้วโพสต์และแชร์ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย โปรโมชั่นพิเศษ…สำหรับงานนี้ เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ Benja Chicken 4 แพ็ค ฟรี !! ทันที กระเป๋าเก็บความเย็น หรือซื้อ 8 แพ็ค ฟรี !! กระเป๋า shopping bag ผ้าแคนวาสใบใหญ่ (ด่วน..ของมีจำนวนจำกัด)
ยังไม่จบแค่นี้ Exclusive สุดๆ สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม เวลาสี่โมงเย็น พบกับ พลอย ชิดจันทร์ คุณแม่ลูกสี่ แต่หุ่นยังเป๊ะเวอร์ และเชฟแบล็ก “ภานุภน บุลสุวรรณ” แห่งนิมมานซอย 7 ที่จะมาร่วมโชว์เมนูเด็ด พร้อมเปิดครัว Exclusive kitchen ปรุงอาหารให้กลับบ้านฟรีๆ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เบญจา ชิกเก้น” ที่ www.Benjachicken.com


  • 0

ห้วยน้ำดังหนาวจัด 11 องศาฯ คนแห่ชมทะเลหมอกสุดประทับใจ

Category : กีฬา

แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุณหภูมิลดฮวบเหลือ 11 องศาเซลเซียส ถูกใจนักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศหนาวและสัมผัสกับทะเลหมอกตระการตา
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันนี้ อุณหภูมิที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จุดชมวิวดอยกิ่วลม พระตำหนักเอื้องเงิน และลานกางเต็นท์ ลดลงเหลือเพียง 11 องศาเซลเซียส เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้เดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกและถ่ายรูปเซลฟี่กับบรรยากาศหนาว และมีลมแรงบริเวณกิ่วลมอย่างคับคั่ง
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่ห้วยน้ำดังแล้ว  ที่น้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดชียงใหม่ อุณหภูมิต่ำสุด 13°C สูงสุด 28°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 68 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 0 คน เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ ส่วนที่โป่งน้ำร้อนท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุณหภูมิต่ำสุด 17°C สูงสุด 30°C ปริมาณน้ำฝน 0 มม. สถิตินักท่องเที่ยว 211 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 0 คน สถิตินักท่องเที่ยว รวม 562 คน พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ 48 คน


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี A Pledge to God ซับไทย Ep.1-5

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี A Pledge to God ซับไทย

ละครเรื่องนี้ตั้งคำถามต่อมุมมองของผู้คนเกี่ยวกับจริยธรรมและสถานการณ์ที่ต้องเลือกผ่านชีวิตที่โชคร้ายของผู้หญิงคนหนึ่ง จียอง ผู้ดำเนินรายการสาวสวยที่ประสบความสำเร็จ ได้มีชีวิตสุดวิเศษดั่งฝันกับแจอุค สามีของเธอ แต่อย่างไรก็ตาม ความสุขของเธอก็อยู่กับเธอไม่นาน จียองรู้เข้าว่าแจอุคนอกใจเธอขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขา และนั่นทำให้เธอตัดสินใจหย่ากับเขา หลังจากผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มา จียองได้แต่งงานใหม่กับมินโฮ และใช้ชีวิตอยู่กับฮยอนอู ลูกชายของพวกเขา ทว่าฮยอนอูนั้นป่วยหนัก และจียองเหลือทางเลือกที่ยากต่อการตัดสินใจ เธอจะทนดูลูกของเธอตายไปต่อหน้าต่อตา หรือจะกลับไปหาแจอุค สามีเก่า และรับข้อเสนอของเขา จียองจะเลือกอะไร เธอจะทำตามสัญชาตญาณความเป็นแม่แล้วช่วยชีวิตลูกชายโดยการละเลยต่อหลักศีลธรรมอันดีงามหรือไม่

A Pledge to God ซับไทย Ep.5


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.1-6

Category : W88 ข่าว

ซีรี่ย์เกาหลี Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย

ละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ “ชองโดจอน” ผู้อยู่เคียงข้างปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ซึ่งกลายเป็นตำนานของขุนนางมือขวาผู้ร่วมสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย

Jeong Do Jeon ชองโดจอน ยอดขุนนางปฐกษัตรีย์ พากย์ไทย Ep.6


  • 0

มทร.อีสาน ศึกษาดูงานงานแผนและนโยบาย

Category : กีฬา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องในโอกาสที่นำคณะบุคลากรด้านงานแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผล โดยมี ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยายรายละเอียดด้านงานแผนของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการมทร.ล้านนา (เชียงใหม่)