Monthly Archives: ตุลาคม 2018

  • 0

วิทยุการบินฯ ขยายการทดสอบใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ 19 สนามบินทั่วประเทศ

Category : กีฬา

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจราจรทางอากาศมาใช้งาน โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการถ่ายโอนระบบการปฏิบัติงานจากระบบควบคุมจราจรทางอากาศปัจจุบันไปสู่ระบบใหม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการปฏิบัติงานให้บริการจราจรทางอากาศปกติ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการจราจรทางอากาศแต่อย่างใด

สำหรับการทดสอบใช้งานระบบ TMCS ของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาคครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการการเดินอากาศที่กว้างไกลที่สุดตั้งแต่เคยเชื่อมโยงมา โดยครอบคลุมไปยัง 19 สนามบินทั่วประเทศ ได้แก่ สนามบินเชียงราย แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม เลย อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ภักดี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สมุย นครศรีธรรมราช ชุมพร และตราด ซึ่งมีปริมาณจราจรทางอากาศมากกว่า 230,000 เที่ยวบิน/ปี

ทั้งนี้จะเริ่มทำการทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 ซึ่งคาดการณ์ว่า วิทยุการบินฯ จะใช้งานระบบ TMCS โดยสมบูรณ์ทั่วประเทศได้ในช่วงปลายปี 2562 ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินที่มีปริมาณมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลกอีกด้วย


  • 0

เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

Category : กีฬา

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ม.4 บ้านสันป่าฝ้าย, ม.5 บ้านศรีชุม และ ม.6 บ้านสิงห์เคิ่ง เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.บ้านกลาง จะได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงในพื้นที่เพื่อนำกลับมากำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยรวมของประชาชน ต.บ้านกลางต่อไป

ข่าว/ภาพ:น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-12 ต่อ 711


  • 0

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค

Category : กีฬา

วันทีี่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ สมาชิกสภา ,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการกองทุน สปสช.ตำบลบ้านกลาง และ อสม.ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภค ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้าน ม.4 บ้านสันป่าฝ้าย, ม.5 บ้านศรีชุม และ ม.6 บ้านสิงห์เคิ่ง เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.บ้านกลาง จะได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงในพื้นที่เพื่อนำกลับมากำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยรวมของประชาชนต.บ้านกลางต่อไป

ข่าว/ภาพ:น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-12 ต่อ 711


  • 0

ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับปลัดจังหวัดลำพูน

Category : กีฬา

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักปลัดจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยมี นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูนให้การต้อนรับ

ข่าว/ภาพ:น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร 0-5309-0711-12 ต่อ 711


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Feel Good To Die ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Feel Good To Die ซับไทย

ชื่อเรื่อง : 죽어도 좋아 / Feel Good To Die / Happy If You Died
แนว : Fantasy, Office, Comedy
จำนวนตอน : 32 ตอน
ช่อง : KBS2
วันฉาย : 7 พฤศจิกายน 2018
เวลาฉาย : พุธ – พฤหัสบดี
เรื่องย่อ : เรื่องราวของอีรูดา ผู้พยายามเปลี่ยน แพ็คจินซอง เจ้านายของเธอให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้น และเป็นเจ้านายที่ดีขึ้น
แพ็คจินซอง เป็นหัวหน้าทีมของบริษัทหนึ่ง คนในทีมรวมถึงอีรูดาต่างก็ไม่ชอบเขา เพราะเขาใจร้ายและหยิ่งยโสโอหัง คืนวันที่ 14 เมษายน อีรูดาฝันว่าเจ้านายของเธอถูกรถบรรทุกชน เช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมา แล้วก็พบว่ายังเป็นวันที่ 14 เมษายนอยู่
()

Feel Good To Die ซับไทย Ep.1 (7 พฤศจิกายน 2018)


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี God’s Quiz Season5 ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี God’s Quiz Season5 ซับไทย

ชื่อเรื่อง : 신의 퀴즈 시즌5 / God’s Quiz (Season 5) / God’s Quiz Season5 / God’s Quiz: Reboot
แนว : Medical, Crime, Mystery
จำนวนตอน : 12 ตอน
ช่อง : OCN
วันฉาย : 14 พฤศจิกายน 2018
เวลาฉาย : พุธ – พฤหัสบดี
เรื่องย่อ : การกลับมาหลังจากหายไปนานถึง 4 ปีของ ฮันจินอู แพทย์นิติเวชอัจฉริยะ เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีลึกลับ การตายปริศนาและโรคที่หายาก ()

God’s Quiz Season5 ซับไทย Ep.1 (14 พฤศจิกายน 2018)


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี I Picked up a Star on the Road ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี I Picked up a Star on the Road ซับไทย

ชื่อเรื่อง : 나는 길에서 연예인을 주웠다 / I Picked up a Star on the Road / 我在路边捡到大明星
แนว : Romance, Comedy, Youth
จำนวนตอน : 14 ตอน
ช่อง : Oksusu
วันฉาย : 1 พฤศจิกายน 2018 – 31 มกราคม 2019
เวลา : พฤหัสบดี 10.00 น.
เรื่องย่อ : เรื่องราวของท็อปสตาร์ คังจูฮยอก ผู้ได้รับฉายาว่า “เดอะแมน ออฟ เอเชีย” ท็อปสตาร์หนุ่มหล่อจ้าเสน่ห์ ใช้ชีวิตหรูหรา แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้เขาต้องติดอยู่ที่บ้านของอียอนซอ หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งและใช้ชีวิตกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ()

I Picked up a Star on the Road ซับไทย Ep.1 (1 พฤศจิกายน 2018)


  • 0

ภาค5 บุกทลายบ่อนออนไลน์ แก๊งมังกร ลอบเปิดกลางหมู่บ้านจัดสรรดัง

Category : กีฬา

ภาค5 #บุกทลายบ่อนออนไลน์ #แก๊งมังกร ลอบเปิดกลางหมู่บ้านจัดสรรดัง
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนภูธรภาค 5 นำกำลังบุกเข้าทำการตรวจค้นจับกุมแก๊งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ใช้หมู่บ้านจัดสรร เป็นฐานตั้งศูนย์บ่อนพนันออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหาชาวจีนจำนวน 6 คน พร้อมของกลางดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2561 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รรท.ผบก.สส.ภ.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.5 ,พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด ผกก.กก.สส.1 ,พ.ต.อ.ฉัตรมงคล วศินอมร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ, พ.ต.ท.นิติพันธ์ สังขกร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปอส.ภ.5 ได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านชาวจีนที่ต้องสงสัยกระทำความผิดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 2 จุด และจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน จำนวน 6 คน พร้อมของกลาง 8 รายการ ดังนี้คือบ้านเลขที่ 228/21 หมู่บ้านล้านนาธารา หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จว.เชียงใหม่ เข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลแขวงเชียงใหม่ ที่ ค.53/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทำการ จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย คือรายที่หนึ่ง MR.HU YUNLONG (หู ยุ่นหลง) อายุ 30 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต G50250838 รายที่สอง MR.XU LEI (สี่ เล่ย) อายุ 31 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต ED9294363 และรายที่สาม MR.YANG XI (หยาง ซี่) อายุ 29 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต ED9272284
พร้อมของกลางคือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง, อุปกรณ์ตัวปล่อยสัญญานอินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง นำตัวดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12”นำส่ง พงส.สภ.หางดง ดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำกำลังและหมายศาลเข้าทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ 189/121 หมู่บ้านชลดา แลนด์แอนด์เฮาส์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลแขวงเชียงใหม่ ที่ ค.52/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทำการจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย คือ รายที่หนึ่ง MR.LI,JUNWEN (นายลี จุนวัน) อายุ 28 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต ED3746149, รายที่สอง MR.LIANG,ZHUOQUAN (นายเหลี่ยง จั่วเชี่ยน) อายุ 28 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต E12942230 รายที่สาม MR.LIU,YUBIN (นายหลิว หยี่ปิน) อายุ 27 ปี สัญชาติจีน หมายเลขพาสปอร์ต E21832293 พร้อมของกลางคือ คอพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อเอเซอร์ รุ่นไนโตร 5 สีดำ จำนวน 1 เครื่องโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ แอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน รุ่น6เอส สีชมพู จำนวน 1 เครื่อง,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อโอเมน สีดำ จำนวน 1 เครื่อง,โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ อ๊อปโป้ สีดำ จำนวน 1 เครื่อง ,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้ออัสซุส สีดำ จำนวน 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อวันพลัส สีดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า “เข้าเล่นหรือเข้าพนัน(พนันฟุตบอลออนไลน์) ในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 (2) ” นำส่ง พงส.สภ.แม่โจ้ดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนภาค 5 โดยการอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รรท.ผบช.ภ.5 ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด ผกก.กก.สส.1 ,พ.ต.อ.ฉัตรมงคล วศินอมร ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษว่าได้มีแก๊งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ลักลอบใช้ หมู่บ้านล้านนาธารา หมู่ที่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จว.เชียงใหม่ และบ้านชลดา แลนด์แอนด์เฮาส์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นฐานในการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ ไปยังต่างประเทศ จึงได้สั่งการให้ทาง พ.ต.ท.นิติพันธ์ สังขกร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปอส.ภ.5 ทำการสืบสวนจับกุมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจน จึงได้นำหมายศาลเข้าทำการตรวจค้นและจับกุมดังกล่าว.


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Fluttering Warning ซับไทย Ep.1

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Fluttering Warning ซับไทย

ชื่อเรื่อง : 설렘주의보 / Fluttering Warning
ประเภท : Romance
จำนวนตอน :  16 ตอน
ออกอากาศช่อง : MBN
ฉายเมื่อ : 2018-Oct-31 to 2018-Dec-20
วัน-เวลา : Wednesday & Thursday 23:00 [ตามเวลาเกาหลี]
แพทย์ผิวหนังชาอูฮยอน หนุ่มสุดป็อปในหมู่สาวๆ แต่กลับไม่สนใจออกเดทกับใคร ยุนยูจองนักแสดงสาวชื่อดังผู้ไม่เคยออกเดทอีกเลย นับตั้งเกิดเรื่องอื้อฉาวเมื่อ 15 ปีก่อน ด้วยความบังเอิญบางอย่างทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน และตัดสินใจทำสัญญาแสร้งเป็นแฟนกัน Cr.kseries

Fluttering Warning ซับไทย Ep.1 (31 ต.ค.นี้ ตอนแรก)


  • 0

รูเล็ต พื้นฐานเกมพนัน ในรูปแบบตารางต้นฉบับ 

Category : W88 ข่าว

รูเล็ต พื้นฐานเกมพนัน ในรูปแบบตารางต้นฉบับ 

รูเล็ต พื้นฐานเกมรูปแบบตารางต้นฉบับ ที่สร้างความตื่นเต้นมากที่สุด

รูเล็ต นับได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเล่นพนันรูปแบบตาราง การวางเดิมพันตามช่องที่ตนเองคิดว่าผลลัพธ์จมีแนวโน้มไปตามค่าสถิติที่ตนเองนั่งดู และ เดามาตลอดทั้งเกม ซึ่งการได้รับผลตอบแทนกลับมามักจะเป็นในรูปแบบอัตราส่วนที่มากกว่าหลายเท่า เช่น วาง 100 อาจจะได้กลับมา 1000  กรณีการจ่ายแบบนี้มีใช้กับเกมแบบตารางเสียส่วนมาก เช่น ไฮโล และ กำถั่ว เป็นต้น แต่เกมแบบนี้หากมองว่าเป็นการกินเงินยากก็ควรเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะเงินที่ได้รับหลายเท่าตัวก็ทำให้ผู้เล่นเฮมากแล้วหลายราย
ในด้านของการเล่น รูเล็ตออนไลน์ สิ่งที่สร้างความเร้าใจได้เป็นอย่างดีก็คงเป็นรูปแบบของถ่ายทอดสด เพราะจะมีการได้ลุ้นลูกบอลจากที่พนักงานของคาสิโนที่จะมาเป็นผู้โยนเข้าไปในวงล้อว่าจะลงไปยังช่องหมายเลขใด สีอะไร คู่ หรือ คี่  และ ดำเนินเกมไปจนจบเวลา ซึ่งเมื่อผู้เล่นได้วางเดิมพันจนครบตามเวลาที่กำหนดให้ได้คิดก่อนแทง เช่น 30-40 วินาที แนวทางของการเบือกวางเดิมพันในคาสิโน จะต่างจากคาสิโนออนไลน์ ด้วยเพราะในโต๊ะเกมนั้นๆ จะกำหนดผู้เล่นขั้นต่ำ 1-8คน เท่านั้น และ รูปแบบออนไลน์ก็สามารถวางกี่คนในโต๊ะนั้นๆ ก็ได้ ที่เป็นแบบนั้นก็เนื่องมาจากอัตราการวางเดิมพันที่บนโต๊ะคาสิโนทำให้คนเล่นที่วางเดิมพันเกือบเต็มทุกช่องทางและจะไม่เหลือให้ผู้อื่นได้วางเดิมพันด้วย จึงเป็นการสร้างกำแพงของการแก่งแย่งกันไว้ก่อนด้วยการกำหนดสีชิพให้ผู้เล่นแบบจำกัดจำนวนเงิน และ จำนวนผู้เล่น
โดยประเภทของรูเล็ต พื้นฐานเกมรูปแบบตารางต้นฉบับ ที่สร้างความตื่นเต้นมากที่สุดที่ให้บริการในคาสิโนส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2ประเภทหลักๆ คือ ฝรั่งเศส และ ยุโรป ความสนุกสนานของเกมต้นฉบับนี้เริ่มต้นตั้งแต่ที่เดินเข้าไปบนโต๊ะเกม หลักๆ ทุกคาสิโนจะทมีชิพหลากหลายสีสันให้คนเล่นได้เลือกตามใจชอบ และ หลังจากนั้นก็ใช้ชิพที่ตนเองได้มาวางตามช่องตารางที่ตนเองต้องการ โดยหลักๆ จำเป็นที่ต้องดูค่าสถิติก่อนทุกครั้ง หรือ หากเป็นการเริ่มต้นเกมใหม่ก็ต้องแทงแบบเบาๆ ก่อน ซึ่งเซียนเกมนี้มักจะวางสีดำแดงเพื่อดูแนวโน้มก่อนว่าหลักๆ ออกเลขอะไร แต่ต้องวางตามจำนวนเงินขั้นต่ำของโต๊ะนั้นๆ ด้วย แต่อย่าลืมว่าหากเล่นในคาสิโนทุกครั้งที่มีการเริ่มต้นเกมใหม่จะต้องใช้เวลานานกว่าการเล่นออนไลน์ เพราะต้องเก็บเรียงชิพตามสีหลังจากนั้นก็จะจ่ายชิพเงินสดให้แก่ผู้ที่ชนะ แล้วจึงจะเริ่มวางในเกมใหม่ได้

The post รูเล็ต พื้นฐานเกมพนัน ในรูปแบบตารางต้นฉบับ  appeared first on casino1988.