Author Archives: admin

  • 0

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

Category : กีฬา

พิธีส่งมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ของ “โครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อคุ้มครองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในจังหวัดน่าน โดยเป็นศูนย์ฯที่มีบุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการศึกษาด้านวิชาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก แต่มีเด็กหลายสิบคนที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องด้วยปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาการเดินทาง และภาวะพิการอย่างหนัก ดังนั้นทางศูนย์ฯจึงต้องส่งครู เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและนักกายภาพบำบัดไปยังครอบครัวแต่ละแห่ง ซึ่งการให้การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพนอกศูนย์ฯนั้นมีข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาระบบขนส่งเด็กๆ มายังศูนย์ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านเป็นงบประมาณมูลค่า 1,639,400 บาท ซึ่งการจัดหารถและติดตั้งลิฟท์ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กพิการจำนวนมากขึ้นสามารถที่จะเข้ารับการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะทางอย่างเป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการเดินทางมาส่งเด็กที่ศูนย์ฯ

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป


  • 0

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตะลึง!!!มีผู้สูงอายุเข้ารับถึง 709 คน

Category : กีฬา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2562 มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร”ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ ณ ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตรฯ ทั้งหมด โดยมีนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

สำหรับจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 709 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จำนวน 246 คน , สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 69 คน, ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 63 คน, โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ (บูรพาคอนกรีตอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 62 คน, โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน , โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 78 คน และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 120 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ จำนวน 790 คน การจัดพิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย มีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสะเก็ดวรวิหาร(พระอารามหลวง) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ ผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรฯในครั้งนี้

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ผู้ริเริ่มโรงเรียนชราบาลในพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่า เราเปิดโรงเรียนชราบาลครบรอบ 6 ปีแล้วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ต่อจากนี้ไปเราจะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นปีงบประมาณ 2563 ก็จะต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นไปอีก ตามสโลแกนของผมคือ แปลกใหม่ ใหญ่แปลกจุดประสงค์หลักๆคือต้องการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างแน่นอน

สำหรับการมอบใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยในครั้งนี้จำน วนถึง 709 คนน่าจะมากที่สุดในประเทศไทย ความจริงมีอีกหลาย อปท.ที่อยากเข้าร่วมงานแต่สถานที่จัดงานไม่เอื้ออำนวยรองรับได้ไม่เพียงพอ ปีหน้าเชื่อว่าจะทำให้ดีที่สุดและจะต้องจัดใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัยให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยต่อไป.


  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี Love Alarm (2019) แอปเลิฟเตือนรัก พากย์ไทย Ep.1-8 (จบ)

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี Love Alarm (2019) แอปเลิฟเตือนรัก พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคิมโจโจ้ (รับบทโดย คิมโซฮยอน) เด็กสาวผู้มีจิตวิญญาณที่ดีงาม แม้เคยต้องเผชิญกับเรื่องราวในครอบครัวอันแสนเจ็บปวด ได้พบกับรักครั้งใหม่กับ ควังซอนโอ (รับบทโดย ซงคัง) ผู้ซึ่งเพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาที่หล่อเสมือนนายแบบ แถมยังเติบโตในครอบครัวที่ร่ำรวยโดยใช้แอปพลิเคชั่นที่จะส่งเสียงเตือนเมื่อมีคนที่แอบชอบตนเองเข้ามาใกล้ในระยะ 10 เมตร  ขณะที่เพื่อนสนิทของซอนโออย่างอีฮเยยอง (รับบทโดย จองการัม) ก็ตกหลุมรักโจโจ้เช่นเดียวกัน.. แถมยังรักเธอก่อนซอนโออีกด้วย


  • 0

มาชมบูธ “The Master of Gift-Makers” งานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ที่เชียงใหม่ ฮอลล์

Category : กีฬา

ชวนมาพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์พร้อมแนวคิดการพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle” ที่งาน New North Expo ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. – 21.00 น .ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle” โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมบูธ “The Master of Gift-Makers” งานจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม จาก 34 ผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน New North Expo

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 มีพิธีเปิดงานเเสดงสินค้าเเละนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. สัมมนา Digital Marketing พบกับ คุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ จาก Alibaba และเวลา 12.00 – 13.00 น. สัมมนา Sci & Tech โดย ผศ.ดร.ชนม์เจริญ เเสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ สินค้านวัตกรรม อาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ คุณภาพจากภาคเหนือ กว่า 250 บูธ ภายในงานตลอดทั้งวัน


  • 0

เชียงใหม่จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่

Category : กีฬา

จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice)ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ ถือเป็นต้นแบบที่ดีและเชิญร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดให้ยั่งยืน ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต สัมผัสกับนวัตกรรมและผลิตผลจากการดำเนินงานของโครงการไฮไลท์การจัดงานครั้งนี้จะได้พบกับโครงการ “เกษตรวิชญา” เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี่จัดขึ้นภายในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyle  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เยี่ยมชม ศึกษา และร่วมกิจกรรมโซนแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรม/โครงการเด่น (Best Practice) ของจังหวัดเชียงใหม่ในงาน New North Expo 2019 Food& Lifestyleแล้วร่วมกันนำหลักการ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด  ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่มีการหมุนเวียนนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่
มาจัดแสดงผลการดำเนินงานซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดแสดงผลการดำเนินงาน
จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

โครงการเกษตรวิชญาโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร(สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยแบบบูรณาการในพื้นที่โครงการหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่) โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย (สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10)โครงการม่อนล้านโมเดล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

นอกจากนี้
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมชื่นชมพระบารมีผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตลอดจนยังสามารถเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมสาธิตและรับของที่ระลึกจากผลผลิตโครงการ
และอย่าพลาดร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Like
and Share” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า  30,000บาทได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่-103377707686893/


  • 0

กองทัพภาคที่ 3 เดินหน้าจัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

Category : กีฬา

กองทัพภาคที่ ๓ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33, โรงพยาบาลเชียงดาว, สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว, โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงดาว ตลอดจนภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และชุมชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อค้นหา คัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ภายใต้มุมมอง “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และชุมชน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และเทศบาลตำบลปิงโค้ง, การให้บริการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 และโรงพยาบาลเชียงดาว, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ โดยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาด “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว, การบริการตัดผมฟรี โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงดาว, การบริการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว, การบริการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ โดยโครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ 2 (ห้วยจะค่าน), การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค “พิษสุนัขบ้า” ฟรี โดยปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว และการบริการรถครัวเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน


  • 0

ร่วมเขย่าความคิดปรับเปลี่ยนมุมมอง TEDxChiangMai 2019 ภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …”

Category : กีฬา

TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือ การเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกัน เพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ชื่อดัง รายนามต่อไปนี้ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณบัณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม, คุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรท์ที่อายุน้อยที่สุด, ดร.จิตติ์พร เครือเนตร รองประธานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี บจก. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, คุณเมทินี กิ่งโพยม นางแบบนักแสดงและเมนเทอร์, คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินผู้เปลี่ยนแปลงสังคม, คุณแคทลียา มอริส อดีตนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทย, คุณช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา ผู้คร่ำหวอดในวงการกัญชาไทย, คุณนัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร วิศวกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี, รศ.ดร.พลอยศรี โปราณานนท์ นักวิจัยด้านมนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว

อ.สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสำรวจหญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมสำรวจขั้วโลกเหนือ-ใต้, คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคาราวานสอนหนังสือ, คุณยุจเรศ สมนา นักออกแบบและผู้ประกอบการเพื่อสังคม, อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนาดีน เฟอร์ริส ฟรานซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากประเทศไอร์แลนด์, อ.ดร.สรชา เดชะอำไพ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.เดอไค ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประเทศฮ่องกง

นอกจากนี้ยังมีการแสดง “Energy Diary 2” โดยคุณนท พนายางกูร, กลุ่ม ReOrientate จากประเทศฮ่องกง และการแสดง “ซารางเฮ” โดย Embrace Studio และแดนซ์สตูดิโอ จากจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจอีกมากมาย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นมากขึ้น คณะทำงานจึงทำความเข้าใจกับประเด็นสำคัญในท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในด้าน สภาพแวดล้อม การท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การออกแบบ และแนวทางการศึกษาใหม่ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีในทุกด้าน รวมทั้งการจัดงานครั้งนี้ดำเนินการเป็นแบบสองภาษา โดยสัดส่วนของบัตรเข้างานจะจำหน่ายให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก และกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งราคาบัตรเข้างานนี้ได้รวมอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง สูจิบัตร ของที่ระลึก จนถึงการเข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนเย็นที่ WEAVE Artisan Society

TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลง ในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงาน เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic), บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริติช เคานซิล (ประเทศไทย), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang MICE), มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และบริษัท วีซายน์ มีเดีย จำกัด

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ที่ www.eventpop.me (https://www.eventpop.me/e/6000-tedxchiangmai2019) โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้ บัตรทั่วไป ราคา 1,200 บาท, บัตรผู้สูงอายุ/ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ครู/อาจารย์ ราคา 1,000 บาท, บัตรนักเรียน/นักศึกษา ราคา 700 บาท และบัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2,800 บาท นอกจากนี้สามารถหาซื้อบัตรที่ได้ NSP Inno Store อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) หรือร้าน The Booksmith เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็มระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562


  • 0

อัพเดทการเข้า ออก ฝั่งปอยเปตชายเแดนกัมพูชา

Category : W88 ข่าว

คาสิโนออนไลน์ อัพเดทการเข้า ออก ฝั่งปอยเปตชายเแดนกัมพูชา

คาสิโนออนไลน์ อัพเดทการเข้า ออก ฝั่งปอยเปตชายเแดนกัมพูชา

            คาสิโนออนไลน์ หลังจากที่ทางกัมพูชาได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและคนที่เข้าไปทำงานในฝั่งปอยเปต ปั้มแสตมป์เข้าออก สร้างความปั่นป่วนให้กับคนที่เข้าไปเที่ยวหรือไปทำงาน สื่อโซเชียลต่างรุมประจารการถูกเรียกค่าธรรมเนียมที่โหด รอคิวประทับตาหลายชั่วโมง ต่างโพสประจาน หน่วยงานที่ประชุมหาแนวทางแก้ไข หลังทางกัมพูชาเองพบกับปัญหาที่คนไทยลักลอบไม่ประทับตราหนังสือผ่านแดน หลุดเข้าไปในเมืองชั้นใน
        ในกรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ที่ได้เริ่มการตรวจตราประทับบุคคลสัญชาติไทย ที่ใช้หนังสือเดินทาง และหนังสือผ่านแดน Border pass ที่เข้าออกกัมพูชา ซึ่งสงผลกระทลต่อคนไทยที่ทำงานฝั่งปอยเปตและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ากรุงปอยเปต ต้องใช้เวลานานในการประทับตราซึ่งมีแค่ 2 ช่อง ส่งผลให้เกิดข่าวในโซเชียล ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 50 ,70 ,100 , 200 และ 300 บาท เพื่ออำนวยความสะดวก และมีนักท่องเที่ยวและคนไทยติดค้างอยู่จำนวนมากนั้น

         ทั้งนี้ นายอำเภออรัญประเทศ แจ้งว่าในกรณีดังกล่าวแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบกับคนไทยจำนวนมาก คาสิโนออนไลน์ หลังจากที่ประชุมกับทางกัมพูชาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอำเภออรัญประเทศ ระบุด้วยว่า ผลการประชุมได้ข้อสรุป คือ 1.การดำเนินการประทับตราของ ตม.ปอยเปต ได้รับข้อสั่งการจากกรมตำรวจกัมพูชา เนื่องจากมีการตรวจพบคนไทยเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน โดยไม่มีการประทับตราในหนังสือเดินทางและหนังสือผ่านแดน หรือ Border Pass และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ทาง ตม.ปอยเปต จะเพิ่มช่องประทับตรา ณ ด่านผ่านแดนถาวรเป็น 4 ช่อง และสามารถเข้าประทับตราได้ที่บริเวณวงเวียนปอยเปตได้อีก 5 ช่องบริการ สำหรับพนักงานคนไทยที่ทำงานที่ปอยเปต ทาง ตม.ปอยเปตจะมีการเปิดช่องบริการให้โดยเฉพาะ และสามารถเข้าไปทำงานก่อน แล้วกลับมาประทับตราได้ และพนักงานสามารถประทับตรา 1 ครั้ง มีอายุได้ 7 วัน กรณีเป็น Border Pass และ 14 วันกรณีเป็นพาสปอร์ต ทั้งนี้ทาง ตม. ปอยเปต ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ หากพบมีการเรียกเก็บเงินให้แงกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ตลอด ส่วนในทางไทยนั้นได้ฝากให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ข้ามแดนเดินทางได้อย่างรวดเร็ว คาสิโนออนไลน์

ตม.ปอยเปตเพิ่มมาตรการดังกล่าวคือ
1.ทุกบริษัทที่มีพนักงานคนไทยมาทำงาน จะต้องส่งรายชื่อของคนไทยทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกในการปั๊มพาสปอร์ตและบอร์ดเดอร์พาส เข้า-ออกด่าน
2.พนักงานจะต้องติดบัตรพนักงานด้วยทุกครั้ง ตอนเข้าประทับตราเข้า-ออกด่าน
3.ท่านใดที่ใช้พาสปอร์ตประทับตราเข้าฝั่งกัมพูชาสามารถใช้ได้ 14 วัน ถ้าพนักงานใช้พาสปอร์ตและได้ทำวีซ่าทำงาน 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปี จะต้องประทับตราออกภายในวันสิ้นสุดวีซ่า ถ้าเกินวันกำหนดของวีซ่า ทางเจ้าหน้าที่จะปรับวันละ 10 ดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่เกิน
4.พนักงานท่านใดที่ใช้บอร์ดเดอร์พาส ปั๊มเข้าฝั่งกัมพูชาใช้ได้ 7 วัน พนักงานจะต้องปั๊มออกภายใน 7 วัน วันไหนก็ได้แต่ห้ามเกิน 7 วัน ถ้าเกิน 7 วัน ทางเจ้าหน้าที่จะปรับวันละ 200 บาท เฉพาะวันที่เกิน
5.การปั๊มเข้า-ออกด่าน จะไม่เสียเงินกรณีเป็นพนักงานและลูกค้า

The post อัพเดทการเข้า ออก ฝั่งปอยเปตชายเแดนกัมพูชา appeared first on casino1988.


  • 0

ซีรี่ย์อินเดีย Maha Phai Rawa Siwa Awatan มหาไภรวะ ศิวะอวตาร พากย์ไทย Ep.1-2

Category : W88 ข่าว

ซีรี่ย์อินเดีย Maha Phai Rawa Siwa Awatan มหาไภรวะ ศิวะอวตาร พากย์ไทย

ซีรี่ย์อินเดีย มหาไภรวะ ศิวะอวตาร (Maha Phai Rawa Siwa Awatan) ดูฟรี ดูออนไลน์ ดูย้อนหลัง ข่อง jkn เมื่อสวรรค์และเหล่าทวยเทพต้องตกอยู่ในอันตราย ผู้ที่จะคลายทุกข์ภัยต้องเป็นองค์ มหาไภรวะมหาไภรวะ ศิวะอวตาร

Maha Phai Rawa Siwa Awatan มหาไภรวะ ศิวะอวตาร พากย์ไทย Ep.2


  • 0

กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”

Category : กีฬา

กองทัพภาคที่ ๓ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เตรียมจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พ.อ.สมจริง กอรี รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เตรียมจัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33, โรงพยาบาลเชียงดาว, สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว, โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงดาว ตลอดจนภาคีเครือข่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และชุมชนได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อค้นหา คัดกรองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ภายในงานมีกิจกรรม จะมีการมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และชุมชน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และเทศบาลตำบลปิงโค้ง, การให้บริการทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 และโรงพยาบาลเชียงดาว, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ โดยสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว, การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาด “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว, การบริการตัดผมฟรี โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงดาว, การบริการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว, การบริการแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ โดยโครงการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอไชยปราการ และพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ 2 (ห้วยจะค่าน), การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค “พิษสุนัขบ้า” ฟรี โดยปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว และการบริการรถครัวเคลื่อนที่ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ และเยาวชนในพื้นที่