ซีรี่ย์เกาหลี The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.1-28

  • 0

ซีรี่ย์เกาหลี The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.1-28

Category : W88 ข่าว

ดูซีรี่ย์เกาหลี The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พาก์ยไทย

เรื่อง โซยง นางพญาวังหลวง Blooded Palace : The war of flowers เรื่องราวของการแก่งแย่งชิงบัลลังกันภายในราชสำนักเกาหลี ที่มีความเข้มข้น เต็มไปด้วยการวางแผนร้าย การต่อสู้ ทำร้ายกัน และต้องแลกด้วยความเจ็บปวด ตัวละครหลักคือสนมเอกที่เป็นคนกุมอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิ์ ที่ใช้ความสวยและมารยาหลอกใช้และกำจัดทุกคนที่ขวางทาง

The War Of Flowers โซยง นางพญาวังหลวง พากย์ไทย Ep.28

slots